HOME > 클린지원사업부 > HBP - 1500
HBP - 1500 HBT - 1500 HSL - 500L HSL - 500EL
  HBP - 1500
 · 모델명  HBP - 1500
 · 용도  전동이동식대차
 · 특징  
 · 옵션  
 · 첨부파일  전동파렛트럭HBP-1500.pdf  
HBP - 1500

 
부산광역시 강서구 과학산단2로 19번길 대표번호: 051)313-4555 팩스: 051)322-0846
COPYRIGHT ⓒ 2014 HANSUNG WELL TECH ALL RIGHTS RESERVED